Zajímá vás, jak na pojištění nemovitosti k hypotéce?

19.03.2024

Pojištění nemovitosti k hypotéce 🏡💼

Je vždy nedílnou součástí hypotečního úvěru. V článku se zaměřím na praktické rady, co vše by mělo pojištění nemovitosti obsahovat.💡

Jak na pojištění nemovitosti hypotéce ✔️🏦

Pojištění nemovitosti je vždy nedílnou součástí hypotečního úvěru. Každá banka vyžaduje, aby byla nemovitost pojištěna a pojistné plnění bylo vinkulováno ve prospěch banky. V článku se zaměřím na praktické rady, co by mělo pojištění nemovitosti obsahovat.

Pojištění nemovitosti 🔥

Jedná se o základní pojištění budovy, jako takové (byt, rodinný dům, bytový dům…). Zahrnuje zdi, stropy, střechu, okna a jiné. Pojistná částka by měla odpovídat skutečné hodnotě nemovitosti, aby nedošlo k podpojištění. Banka obvykle požaduje nemovitost pojistit na reprodukční hodnotu. Reprodukční hodnota představuje částku, za kterou byste nemovitost postavili znovu za současných podmínek. Hodnotu stanoví odhadce banky v rámci ocenění nemovitosti. V rámci pojištění nemovitosti je možné pojistit i vedlejší stavby jako je garáž, dílna, hospodářská budova, bazén apod. Pojistit lze i rozestavěnou nemovitost.

Pojištění nemovitosti kryje celou řadu rizik. Nejčastěji se jedná o rizika požáru (požár, výbuch, kouř, úder blesku), živelných událostí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů) a katastrof (povodeň, záplava), dále pak rizika spojená s vodou, odcizením nebo vandalismem. Vždy je potřeba zvážit, kde se pojišťovaná nemovitost nachází a jestli není některé z uvedených rizik pro tuto oblast vyšší. Specifické je pojištění proti povodni, které v některých rizikových případech není možné sjednat vůbec, nebo může pojištění výrazně prodražit. Podle toho v jaké povodňové zóně se nemovitost nachází. Pojišťovny mají vlastní povodňové mapy, ze kterých vycházejí. Pokud odhadce banku upozorní, že se nemovitost nachází v povodňové zóně, banka většinou připojištění proti povodni vyžaduje.

Standardem bývají základní asistenční služby k pojištění nemovitosti zdarma, které je možné také přikoupit v rozšířeném balíčku. Je to na preferencích klienta, co z nabízených služeb skutečně využije. Rád bych zde upozornil na to, že banka může u hypotéky stanovit předepsaný základní rozsah škod, na které má být nemovitost pojištěna.

Pojištění domácnosti 🏡

Samostatnou kapitolou v rámci pojištění majetku je pojištění domácnosti. Tady už banka nechá většinou klientovi volné ruce a v úvěrové smlouvě k hypotéce pojištění domácnosti nevyžaduje. Co patří do pojištění domácnosti? Jednoduchá poučka říká, že pokud zatřepeme domem, vše co vypadne, je součástí domácnosti. Jedná se tedy o vybavení domu, nebo bytu. Do pojištění domácnosti patří nábytek, elektronika, oblečení, sportovní potřeby a další věci, které stanovíte. Pokud si nejste jisti tím, na co se pojištění domácnosti vztahuje a na co ne, odpověď by vám měly poskytnout pojistné podmínky pojišťoven, případně je možné se dotázat přímo v pojišťovně. Nastavení pojistné částky u domácnosti je značně individuální, podle toho jak drahé věci v domácnosti vlastníte. Nějaké minimální limity stanoví v kalkulaci pojišťovna. Rozsah pojištění je obdobný jako u budovy, takže i tady si většinou můžete vybrat z balíčků, které pojišťovna nabízí. U pojištění domácnosti myslete i na konkrétní věci, které vlastníte a dopředu se informujte, jestli se na ně pojištění vztahuje a jaké jsou zde pojistné limity. Může se jednat o různé cennosti, obrazy, knihy, akvárium, domácí zvířata, nebo drahé kolo. Pojištění domácnosti si můžete uzavřít, i když bydlíte v pronájmu.

Pojištění odpovědnosti 🌐

Je obvykle nedílnou součástí majetkového pojištění. Můžeme ho rozdělit na pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti a pojištění odpovědnosti v občanském životě, které Vás chrání proti škodám, které můžete způsobit svým jednáním jiné osobě na zdraví nebo majetku. Pojištění odpovědnosti se většinou vztahuje na všechny členy domácnosti. Toto pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou zaměstnavateli ani na škody způsobené provozem motorového vozidla!

Cena pojištění nemovitosti 💰

Na cenu (výši pojistného) má vliv především výše pojistné částky, jednotlivé pojistné limity a rozsah pojištění, tedy to, která rizika pojištění kryje. Vliv může mít také lokalita, ve které se nemovitost nachází a výše spoluúčasti na pojistném plnění. V neposlední řadě můžu výši pojistného ovlivnit poradce díky různým obchodním slevám.

Potřebujete sjednat pojištění k nemovitosti? Napište mi! Pro více užitečných informací mě nezapomeňte sledovat také na Instagramu, Facebooku, Linkedinu a YouTube.