Vyvarujte se těmto chybám při převodu nemovitosti

12.03.2024

Při převodu nemovitosti se může objevit několik chyb, které mohou mít vážné důsledky. Zde jsou čtyři nejčastější chyby:

1Špatná specifikace nemovitostí: Přestože to může působit jednoduše, nesprávná specifikace nemovitostí je častým problémem. Chyby ve specifikaci, jako zaměnění parcel, nebo opomenutí specifikace příslušenství nemovitosti, mohou mít vážné následky.

  • TIP: Vše pečlivě specifikujte ve smlouvách, aby nedošlo k nedorozuměním ohledně vlastnictví domu, parcely a příslušenství. Specifikace je klíčovým prvkem i u bytů, kde se převádějí podíly na společných částech domu a dalších nebytových prostorách.

2. Chybně formulovaná ujednání a právní vady: V laicky sepsaných smlouvách se často objevují ujednání, která mohou být neplatná nebo vést k budoucím soudním sporům. Přehlížení právních vad nemovitosti může způsobit zásadní potíže při převodu.

  • TIP: Je nezbytné pečlivě formulovat ujednání, abyste minimalizovali rizika spojená s platností smlouvy a předešli případným právním sporům. Důkladně si nechejte také prověřit právní vady, ale některé z katastru nemusíte nevyčíst.

3. Nedostatečné zajištění rizik při úhradě kupní ceny: Nedostatečné právní ošetření splatnosti kupní ceny může přinést ztrátu nemovitosti pro prodávajícího a ztrátu kupní ceny pro kupujícího.

  • TIP: Je důležité pečlivě stanovit podmínky úhrady kupní ceny a využít advokátní úschovy, aby byla zajištěna bezpečnost obou stran. Doba mezi podpisem smlouvy a zápisem převodu v katastru může být delší, a proto je nutné efektivně řešit otázky úhrady kupní ceny.

4. Myslet si, že stačí, když smlouva "projde" katastrem: Mnoho lidí se mylně domnívá, že pokud smlouva projde katastrem, je vše v pořádku. Katastrální úřad, ale nezkoumá vše a platnost smlouvy lze napadnout i po zápisu.

  • TIP: Pamatujte si, že katastrální úřad provádí pouze omezenou kontrolu smlouvy a některé právní problémy mohou vyvstat až později, nestahujte vzory smluv, ale využijte právních služeb zkušeného advokáta.

V oblasti převodu nemovitostí je třeba být opatrný. Chyby ve smlouvách mohou mít závažné následky, a proto doporučuji využít rady advokáta

Pro více užitečných informací mě nezapomeňte sledovat také na Instagramu, Facebooku, LinkedInu a YouTube