Rada pro pronajímatele: Jak zjistit, kdo má bydliště ve vašem bytě?

19.06.2024

Pokud chcete zjistit, kdo všechno má ve vašem bytě trvalé bydliště, stačí zajít na místně příslušný úřad s listem vlastnictví vaší nemovitosti. Doporučuji každému pronajímateli, aby se o to zajímal. Může se totiž stát, že některý z bývalých nájemníků své trvalé bydliště nezměnil. Co s tím?

🔍 TIP pro pronajímatele! 

Pokud chcete zjistit, kdo všechno má ve vašem bytě trvalé bydliště, stačí zajít na místně příslušný úřad s listem vlastnictví vaší nemovitosti. Doporučuji každému pronajímateli, aby se o to zajímal. Může se totiž stát, že některý z bývalých nájemníků své trvalé bydliště nezměnil.

🏠 Co s tím? Jak odhlásit osobu z trvalého bydliště?

Návrh může podat pronajímatel nebo vlastník nemovitosti na příslušném obecním nebo městském úřadě. Oprávněná osoba musí doložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Úřad potom rozhodne o zrušení trvalého pobytu, pokud zaniklo užívací právo nájemce k bytu a pokud tento byt již reálně byt neužívá.

📝 Jak prokážete zánik užívacího práva?

Například předložením smlouvy na dobu určitou nebo výpovědí z nájemní smlouvy (spolu s předávacím protokolem)

TIP: Jednoduchým doporučením je mít v nájemní smlouvě uvedeno, že se nájemce zavazuje po skončení nájmu odhlásit z trvalého pobytu. Podpořit to můžete například smluvní pokutou.

Napište mi! Pro více užitečných informací mě nezapomeňte sledovat také na Instagramu, Facebooku, Linkedinu a YouTube.