Nejčastější chyby při koupi nemovitosti

27.09.2023

Koupě nemovitosti může být plná pastí a chyb, kterým je nejlepší se vyhnout. Dnes vám ukážu některé chyby, kterých se kupující mohou dopustit, alespoň ve všeobecné rovině.

 1. Neprovedení důkladné kontroly nemovitosti
  Před samotným nákupem by měla být nemovitost pečlivě prověřena. Nejen po technické stránce, ale i po stránce právní. Spolupráce s realitním poradcem, právníkem, nebo stavařem může pomoci odhalit skryté chyby, vady a jiná rizika spojená s nákupem nemovitosti.

 2. Rezervační smlouva
  Prvním klíčovým krokem je obvykle podpis rezervační smlouvy. Ta musí být správně nastavena a chránit zájmy kupující v procesu nákupu nemovitosti. Je velmi důležité, aby obsahovala všechny nezbytné parametry.

 3. Vady v katastru nemovitostí
  Vady zapsané v katastru nemovitostí spočívají především v právech třetích stran. Mohou zahrnovat zástavní práva, věcná břemena, exekuční řízení, zákazy zcizení, zatížení a poznámky spornosti.

 4. Nezapsané vady
  Existují vady, které nemusí být v katastru zapsány, jako například nájemní vztah k nemovitosti, sídlo firmy nebo trvalé bydliště.

 5. Rodinná domácnost
  Někdy se zapomíná na existenci tzv. rodinné domácnosti (upravuje občanský zákoník) v nemovitosti. Podcenění této problematiky, může totiž prodej zkomplikovat a skončit až zneplatněním kupní smlouvy. Tomuto tématu se budu později věnovat v samostatném příspěvku.

 6. Závazky k SVJ
  Pokud kupujete bytovou jednotku, zkontrolujte, zda prodávající nemá žádné závazky vůči společenství vlastníků jednotek (SVJ) a zda je SVJ ve stabilní finanční kondici.

 7. Exekuce a insolvence
  Prověřte osobu prodávajícího, abyste zjistili, zda není omezeno jeho právo s nemovitostí nakládat a zda nejsou proti němu vedeny exekuční nebo insolvenční řízení.

 8. Kupní smlouva
  Důležitým krokem je správně nastavená kupní smlouva. Využití vzorů z internetu nedoporučuji, protože každá transakce je jedinečná a má svá specifika. Nejlépe Vám pomůže zkušený advokát.

 9. Úschova peněz
  Úschova peněz je mechanismus, který chrání kupujícího do doby, než je převod dokončen. Peníze jsou uloženy u nestranné třetí osoby (advokát, notář) a jsou vyplaceny až po přepisu vlastnického práva.

Koupě nemovitosti je pro většinu lidí dost často jedním z nejdůležitějších kroků v jejich životě. Proto je důležité se připravit a minimalizovat rizika. Spolupráce s odborníky a pečlivé prověření nemovitosti vám může pomoci rizika eliminovat.