Rezervační smlouva

01.12.2023

První důležitý krok, který vás čeká při koupi nemovitosti je obvykle podpis rezervační smlouvy. Co to ale ta rezervační smlouva je a jak by měla vypadat?

Rezervační je právně závazný dokument, který definuje dobu během níž nemůže být prodávaná nemovitost nabízena dalším zájemcům, a to z důvodu její rezervace jiným kupujícím, jež s prodávajícím uzavřel rezervační smlouvu na nemovitost.


1. Identifikace a podpisy smluvních stran: 

Jména a příjmení, data narození, trvalý pobyt, a případně korespondenční adresa. - Zabezpečení platnosti podpisů smluvních stran, zejména pokud jedná realitní kancelář.


2. Právní a faktický stav nemovitosti: 

Závazek prodávajícího, že nemovitost je v pořádku po právní i faktické stránce. - Upozornění na známé právní a faktické vady nemovitosti, aby kupující byl informován.


3. Informace o finanční situaci prodávajícího: 

Zajištění, že prodávající nemá dluhy nebo problémy, které by mohly ovlivnit prodej nemovitosti.


4. Vybavení a příslušenství: 

Specifikace, zda se nemovitost prodává s vybavením nebo bez něj, a popis v příloze. - Uvedení příslušenství a součástí, které jsou součástí prodeje.


5. Specifikace rezervačního poplatku: 

Uvedení částky rezervačního poplatku a způsobu úhrady. - Určení, zda je tento poplatek součástí konečné kupní ceny.


6. Způsob úhrady kupní ceny: 

Jasná dohoda o tom, jak a kdy bude kupní cena uhrazena, zejména při využití hypotečního úvěru.


7. Dohoda o předání nemovitosti: 

Uzavření dohody o termínu a způsobu předání nemovitosti po převodu vlastnického práva.


8. Smluvní pokuty a vyrovnané povinnosti: 

Zahrnutí smluvních pokut pro obě strany v případě porušení smlouvy. - Zajištění, že smlouva obsahuje oboustranné závazky.


Pro více podobných informací mě nezapomeňte sledovat také na Instagramu, Facebooku, LinkedIn a YouTube.