Odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji nemovitosti

26.10.2023

Dnes bych rád otevřel jednu z oblastí, která se může zdát trochu opomíjená, ale pro vás, kteří uvažujete o koupi či prodeji nemovitosti, může být velmi důležitá. Jde o odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji nemovitosti.

Co jsou vady nemovitosti?

Jedná se o situace, kdy reálný stav nemovitosti neodpovídá dohodnutým vlastnostem nebo tomu, co je obvyklé vzhledem k jejímu stáří a opotřebení.

Dnes odhlédnu od vad právních a budu se věnovat vadám technickým. Vady mohou být buď zjevné, které by kupující měl snadno rozpoznat při obvyklé prohlídce, jako například rozbité okno, praskliny ve zdi, nebo skryté, které se projeví až později, například problémy s topením, plíseň, zatékání nebo konstrukční vady.

Prodávající nese odpovědnost za vady, které existovaly v okamžiku předání nemovitosti. Zjevné vady, které byly kupujícímu při prohlídce známé, nelze reklamovat. Ale pokud prodávající vyloženě ujistil kupujícího, že nemovitost je bez vad, odpovídá i za vady zjevné.

Lze tedy jen doporučit, aby byly zjevné vady uvedeny v kupní smlouvě. Případně uvést v předávacím protokolu, pokud s objeví později.

Skryté vady jsou problematické, protože se projeví až později. Kupující má právo na reklamaci skrytých vad do 5 let od nabytí vlastnického práva.

Pokud jste prodávajícím, nemáte mnoho možností, jak předejít potenciálním problémům s kupujícím. Ale existuje spolehlivý způsob, jak minimalizovat riziko následných nároků a konfliktů - tím je Technická zpráva!

Co to je technická zpráva? 📋

Technická zpráva je odborný posudek nemovitosti, který detailně popisuje její technický stav a upozorňuje na veškeré vady. Tato zpráva se stane součástí kupní smlouvy, což znamená, že kupující bude předem informován o stavu nemovitosti. Tím se eliminují pozdější nesnáze ohledně skrytých vad.


Jaké jsou tedy výhody technického posudku? 🔒

  • Ochrana prodávajícího: Prodávající se vyhne následným nárokům kupujícího týkajícím se skrytých vad, protože kupující bude mít informace předem.
  • Transparentnost: Technická zpráva zajišťuje transparentnost a zabraňuje nepříjemným překvapením na obou stranách.
  • Rozumný přístup: Zpráva nemusí odhalit všechny skryté vady, ale minimalizuje riziko.


Je třeba být objektivní! 🤔

Některé skryté vady mohou zůstat skutečně skryté i přes technickou zprávu. Důkladný posudek by vyžadoval zásahy i do konstrukcí nemovitosti, což by bylo drahé a mohlo by to nemovitost poničit. Proto berte technický posudek jako nástroj ke snížení rizika, ne však jako 100% záruku.


Odpovědnost prodávajícího za vady není jednoduchým tématem, a proto se vždy poraďte s odborníkem.

Pro další užitečně tipy mě nezapomeňte sledovat také na Instagramu, Facebooku, LinkedIn a YouTube