Hypotéka na pozemek

24.05.2023

V první řadě je třeba si ověřit, zda skutečně kupujete pozemek určený pro výstavbu. Můžete se totiž setkat s ornou půdou, vinicemi, trvalými travními porosty, zahradami, lesními pozemky a pozemky určenými k bydlení. Takové pozemky (bez staveb) však nejsou primárně určeny pro financování hypotékou. Proto je velmi důležité si před koupí ověřit, zda je vámi vybraný pozemek v územním plánu obce určen jako stavební. Banka po Vás také bude chtít potvrzení z příslušeného stavebního úřadu, že se jedná o pozemek určená k výstavbě objektu k bydlení. Některé banky mají dokonce lhůtu pro zahájení výstavby.

Inženýrské sítě

Je nezbytné, aby inženýrské sítě byly zavedeny k hranici pozemku. Inženýrskými sítěmi se rozumí kanalizace, voda, elektřina a v některých případech i plyn. Pozemek bez inženýrských sítí může způsobit, že nebude vhodný jako bankovní zástava. V takovém případě je třeba do doby, než budou inženýrské sítě zavedeny, poskytnout jako zástavu jinou nemovitost.

Absence inženýrských sítí může vést k problémům, protože může výrazně snížit hodnotu pozemku. Případně se může jednat o nevhodnou zástavu. Je proto nutné prověřit, zda je možné napojení na inženýrské sítě, např. zda není nutné vést přípojku přes cizí pozemek.

Přístupové cesty

Třetím bodem a to velmi důležitým, je přístupová cesta k nemovitosti. Existuje přístupová cesta k vámi vybranému pozemku? Zjistěte, zda existuje přístupová cesta k pozemku. Příjezdová cesta musí být zpevněná a splňovat další požadavky. K zastavované nemovitosti musí být zajištěn bezproblémový přístup. Ideálně z veřejné komunikace, přes pozemek ve vlastnictví obce. Přístup přes pozemek ve vlastnictví jiné osoby musí být zabezpečen služebností stezky a cesty.

Velikost pozemku

Konečně velikost pozemku je dalším parametrem, které banky při poskytování hypotečního financování zajímá. Hypoteční banky obecně financují maximální velikost pozemku mezi 2 500 a 5 000 m2. 

Podmínky jednotlivých bank se však mohou lišit.