Hypoteční úvěr pro cizince

01.07.2023

Hypoteční úvěry pro cizince jsou v současnosti nabízeny všemi hypotečními bankami v České republice, avšak podmínky se mohou lišit, proto je velmi důležitý správný výběr banky.

Prvním důležitým faktorem pro všechny banky je země původu žadatele. Nejsnáze lze získat úvěr pro žadatele s občanstvím v rámci Evropské unie. Občané Slovenska mají dokonce často téměř stejné podmínky jako čeští občané. Další skupinu tvoří žadatelé z třetích zemí, například z ostatních evropských zemí mimo EU, severní Ameriky (např. Američané, Kanaďané) a stabilnějších asijských států (například Japonci). Poslední skupinou jsou žadatelé z rizikových zemí, u nichž je získání hypotečního úvěru nejsložitější, avšak stále možné. Sem patří konkrétně lidé z Afghánistánu, Nigérie nebo Vietnamu.

Druhým důležitým faktorem pro všechny banky je typ pobytu žadatele v České republice a přidělení rodného čísla. Ideální je, když cizinec má trvalý pobyt v České republice, což většina bank akceptuje. Trvalý pobyt lze získat po pětiletém nepřetržitém pobytu v ČR. Pokud žadatel tuto podmínku nesplňuje, je výhodou mít alespoň přechodný pobyt. Obecně platí, že čím déle má cizinec přechodný pobyt, tím větší je šance na získání úvěru. O přechodný pobyt mohou žádat pouze žadatelé z EU. Cizinci z třetích zemí musí mít v České republice dlouhodobý pobyt. Dlouhodobý pobyt lze požádat, pokud má cizinec vízum na delší dobu než 90 dnů a plánuje pobývat v ČR déle než 1 rok.

Třetím důležitým faktorem, stejně jako u českých žadatelů, je výše a původ příjmů. Je důležité odkud příjmy pocházejí a zároveň musí být dostatečně vysoké. Ideální je, když příjmy za posledních 24 měsíců pocházejí z České republiky – to je nejjednodušší varianta. Pokud jsou příjmy ze zahraničí, je nutné prokázat jejich výši a původ s překladem příslušných dokumentů. Většina bank však příjmy ze zahraničí akceptuje jen omezeně. Zaměstnanci musí standardně předložit potvrzení od zaměstnavatele na formuláři banky a výpisy z účtů s příchozí mzdou za poslední 3 měsíce. V některých případech může banka požadovat také kopii pracovní smlouvy.

Ostatní parametry, včetně posouzení bonity žadatele, jsou pro cizince většinou stejné jako pro české žadatele. Důležité je také mít dostatečnou hodnotu zástavy. Většina bank obvykle poskytuje Loan-to-Value (LTV) ve výši 80 %, v některých případech může být pro klienty mladší 36 let možné získat hypotéku s LTV až 90 %. Cizinci se však mohou setkat s vyššími požadavky na vlastní zdroje. Banka může požadovat až 20 % z investičních nákladů na nemovitost.