Co je rodinná domácnost a jakou roli hraje při koupi nemovitosti?

18.10.2023

Co vlastně znamená rodinná domácnost a proč Vám může nepříjemně zkomplikovat život? Podcenění této problematiky, může totiž prodej zkomplikovat a skončit až zneplatněním kupní smlouvy.

🏡 Co znamená žít v rodinné domácnosti? Rodinnou domácnost tvoří manželé, partneři nebo rodiče s dětmi, kteří společně žijí a splňují dvě klíčové podmínky:

1️⃣ Soužití je trvalé: Znamená to, že nemá jasně daný konec, takže sem nepatří například studentské spolubydlení.

2️⃣ Společné náklady: Každý může přispívat různou částkou, ale financemi je nakládáno společně.

🏠 Kupujete nemovitost? Pozor na vlastnická práva! Pokud plánujete koupit nemovitost, je důležité ověřit, kdo je vlastníkem. Pokud ji nevlastní výlučně jeden z manželů a nemá souhlas druhého, prodej může být komplikovaný a kupní smlouva může být dokonce zneplatněna, i po vašem zápisu do katastru nemovitostí. Mějte na paměti, že může být obtížné vystěhovat členy rodinné domácnosti z dané nemovitosti.

📝 Vyžádejte si písemný souhlas

Pokud je v katastru nemovitostí uveden jen jeden partner, to neznamená, že má výlučné vlastnictví. Pro ujednání všech formalit si vyžádejte písemné prohlášení druhého partnera, že se v dané nemovitosti nenachází rodinná domácnost. Pokud ano, vyžádejte si jeho souhlasu s převodem.

🧬 Dědické řízení a rodinná domácnost

Důležité je také vědět, že právo dědit není vázáno na manželství. Stačí žít s partnerem alespoň rok v rodinné domácnosti a dokázat to před soudem.

🚪 Co když jeden partner rodinu opustí?

V případě rozvodu a odchodu jednoho z partnerů má ten, kdo opouští, právo na osobní majetek. Společný majetek se rozděluje na polovinu a rodinná domácnost tímto aktem zaniká.

Nezapomínejte na rodinnou domácnost při nákupu nemovitosti! 🏡🔑